Wij willen graag met onze alliantie samengaan ware het niet dat we in een ander koninkrijk zitten. #547